back

Leasing

Leasing innebär när en person eller företag hyr en inventarie/produkt under en period för en fast månadskostnad istället för att köpa den.

Att leasa kan vara fördelaktigt då hyran kan vara avdragsgill i deklarationen och beslutsprocessen kan förkortas då det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa. Företaget binder dessutom inte upp sitt eget kapital i anläggningstillgångar, utan kan använda det beloppet till någon typ av investering.

 

Det finns två olika typer av leasing “Finansiell leasing” och “Operationell leasing”

Finansiell leasing innebär att den som leaser en inventarie/produkt betalar en fast månadskostnad och är också ansvarig för inventarien/produkten under leasingperioden. Vilket betyder att den som hyr själv får stå för kostnader gällande ex. underhåll, försäkringar m.m.

Vid Finansiell leasing binder man upp sig till att köpa ut produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperioden har upphört. Finansiell leasing kan ses som ett köp, där själva köpet förfaller efter att avbetalningen har slutförts. På detta sätt kan momsen också delas upp över en längre period, till skillnad från ett traditionellt köp.

Operationell leasing innebär att företaget som hyr ut fortfarande har ansvar för produkten under hela leasingperioden. Vilket betyder att leasingföretaget står för kostnader gällande ex. försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå. Det innebär också att kunden inte har någon restvärdesrisk.

Operationell leasing tas inte upp i balansräkningen då produktens värde inte är av intresse. Istället bokförs hyreskostnader som direkta kostnader vilket bidrar till att företagets nyckeltal blir bättre och företaget får bättre soliditet eftersom det egna kapitalet inte rörs.