back

Factoring

Enkelt uttryckt innebär factoring att ett företag säljer eller belånar sina fakturor. Detta görs genom ett finansföretag eller en bank som erbjuder factoringtjänster.

Som företagare har du löpande utlägg i form av inköp, löner och skatt, men det tar lång tid innan du får betalt av din slutkund. Det är inte heller ovanligt att större företag låter underleverantörer agera ”bank”, genom att kräva långa kredittider. Vissa bestrider till och med fakturor smått rutinmässigt, vilket leder till ännu längre kredittider. Ett bra sätt att undvika likviditetsproblem i dessa situationer kan vara att sälja eller överlåta sina fakturor och på det sättet få in kontanta medel i verksamheten.

Finns det olika typer av factoring?

I Sverige används främst tre olika typer av factoring:

  • Fakturaköp utan regress – fakturaköp som innebär att factoringföretaget, på papperet, tar över risken för att faktura mottagaren inte betalar fakturan.
  • Fakturaköp med regress – fakturabelåning eller en form av fakturaköp. I korthet betyder detta att fakturor som inte betalas går tillbaka till företaget. Normalt sker detta efter ett visst antal avtalade dagar.
  • Fakturabelåning – denna variant innebär att företaget intecknar sina fakturor hos factoringföretaget. Belåningsgraden är i de flesta fall runt 70–90% av fakturabeloppet och företaget måste meddela sina kunder om överlåtelsen av fakturorna. Kundernas betalning görs direkt till factoringföretaget och företaget meddelas av factoringföretaget när betalning skett.

Ska jag sälja mina fakturor med eller utan regress?

På papperet kan det kanske låta bäst att välja fakturaköp utan regress. Då slipper man väl risken? I de flesta fall är det faktiskt tvärtom och du behåller risken ändå, vilket många är omedvetna om. Vår rekommendation är därför att välja fakturaköp med regress eftersom det innebär många fördelar.

  • Det tar kortare tid att få ut pengarna
  • Fler av dina fakturor går att sälja
  • Finansbolag som köper fakturor utan regress köper enbart de fakturor där det inte finns någon kreditrisk
  • Händer det något med fakturan så går den tillbaka till dig som faktura utställare.

Varför använda factoring?

Att sälja eller belåna sina fakturor är ett sätt att snabbt få in kontanta medel till företaget. I del två i vår factoringskola går vi igenom vilka affärsmässiga fördelar du kan få av att använda factoring.